Thorvald Meyers gate


PROSJEKT:

Rehabilitering av bakgårdsbygg på Grynerløkka (Birkelunden kulturmiljø)

STATUS:
Ferdigstilt 2014

OPPDRAGSGIVER:
Merem AS ved Håkon Wium Lie

BESKRIVELSE:
Bakgårdsbygget er opprinnelig stall, men var med tiden ombygget til snekkerverksted. Fjerning av puss over vinduer avdekket gamle murbuer som også stemte med gamle tegninger funnet i arkivet hos PBE. Fasadene ble tilbakeført etter samråd og forhåndsgodkjenning av byantikvaren. Gammelt bjelkelag ble utbedret og tilhørende murankre i fasaden beholdt. Plater på murvegger i 1.etg. er fjernet og fuger reparert. Loftet er pusset opp og gir mer daglys inn fra takvinduer og to små “skyteskår” i hovedfasaden.

TILBAKE