Sommerbolig Oustøya III

PROSJEKT:
Ombygg sommerbolig Oustøya

STATUS:
Ferdigstilt 2013

OPPDRAGSGIVER:
Privat (ref. på forespørsel)

BESKRIVELSE:
Byggherre kom til arkitekt med spesielt ønske om større spiseplass ute og hadde generelt åpent sinn for mulige forbedringer av hus/situasjon utvendig. Ved å redusere trappebredden vant en god plass til spisebord med 4-5 plasser der det før var en smal terrasse.  Videre ble det tatt hull i endevegg på gammel terrasse slik at en fikk atkomst videre til en ny utvendig terrasse mot sørøst. Soveromsvindu ble erstattet til skyvedør med glass slik at en fikk sikt til sjøen fra sengen. Mot nordøst ble det bygget et letak kombinert med skjerm mot nabohus. Tremmedekke ble komplettert rundt 3 sider av huset og skaper en utesone som følger solens gang og gjør at en alltid finner sted med le. Huset med vindskier ble tilslutt nymalt i engelsk rød.

TILBAKE