Bolig Tromsø III

PROSJEKT:
Generasjonsbolig i Tromsø
BRA 340 m2

STATUS:
Ferdigstilt 2006

OPPDRAGSGIVER:
Privat (referanse på forespørsel)

BESKRIVELSE:
Tomta er på Tromsøyas vestside og har flott utsikt mot Kvaløya. Gammel bolig ble revet. Ny tomannsbolig ble lagt med hovedfløy i øst-vest retning og en litt lavere midtstilt fløy vinkelrett på denne mot sør. Dette skapte et tun mot øst med inngang til de to boligenhetene og en skjermet hageside mot vest. For enden av to av fløyene er det skjermede uteplasser knyttet til kjøkken og stue. Parkering er løst dels under terrasse.

TILBAKE