Ole Henrik Christensen, sivilarkitekt MNAL

profilbilde_BW
om kontoret

OHC arkitektur & design eies og drives av Ole Henrik Christensen, sivilarkitekt MNAL.
Firmaet ble etablert i 2001 og påtar seg alle slags typer oppdrag innenfor prosjektering, regulering og søk av nybygg, tilbygg  og ombygg. OHC tar som oftest del i prosjekteringen fra A-Å og bistår ofte også i byggeprosessen frem til prosjektet er ferdigstilt. Nær dialog med oppdragsgiver vektlegges for å sikre at løsninger blir i tråd med gitte ønsker og behov.
Overordnet mål er å skape velformede hus og gode steder og rom for oss å være i. Formspråket er moderne med vekt på lys og åpenhet  i samspill med behov for skjerming og tilpasning til landskap, omgivelser og historie – stedets “genius loci”. Nytt og gammelt søkes berike hverandre i gjennom løsninger og detaljering.

Kompetanse

Daglig leder Ole Henrik Christensen ble uteksaminert ved NTH i 1992 og arbeidet i 9 år hos ulike arkitektfirmaer før oppstart egen praksis. OHC har arbeidet med alt fra store kontor- og industribygg til bolig og skreddersøm interiør. Faglig oppdatering skjer fortløpende igjennom kursing, faglitteratur, foreningsmøter og studieturer mm.

Tegneverktøy og beskrivelse

OHC benytter ArchiCAD (3D tegneprogram) i tillegg til tradisjonelle verktøy som frihåndstegning og modellbygging. Kontoret utarbeider beskrivelse av prosjektene som supplerer tegningsmaterialet og bistår med valg av tekniske løsninger, produkter, materialer, farger etc.

Kontrollsystem og forsikring

OHC benytter kontrollsystemet MAKS 10 fra Arkitektbedriftene og har ansvarsforsikring gjennom medlemskap i AFAG. OHC er samlokalisert og tar del i kontorfellesskap i Frognerveien med over 20 arkitekter. Vi trekker på hverandres faglige ressurser og ekspertise etter behov foruten felles lunch og sosialt.